ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΚΑΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Για την σωστή παρουσίαση αυτης της υπηρεσίας:

  1. Πρέπει να χρησιμοποιείται Internet Explorer.
  2. Πρέπει να επιτρέψετε στον Internet Explorer να εγκαταστήσει the ActiveX control.
  3. Πατήστε εδώ για χειροκίνητη εγκατάσταση του ActiveX control.
  • Επιλέξτε "ναι" σε όλα τα pop-up παράθυρα για να δείτε το demo. Μπορεί να εμφανιστούν περισσότερα από ένα. Αυτό είναι αναγκαίο μόνο την πρώτη φορά της προβολής.
  • Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά να "κατεβάσετε" τα απαραίτητα αρχεία για το video control, παρακαλούμε για την υπομονή σας.
  • Αν το control αποτύχει να παρουσιάσει ένα σήμα video, σιγουρευτείτε ότι στις ρυθμίσεις ασφαλείας του internet είναι επιλεγμένο το 'Default' ή 'Medium' επίπεδο και ότι δεν έχετε ενεργοποιημένο κάποιο firewall.